CampG  Academy cover photo
CampG  Academy

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

CampG Academy
เเคมป์สร้างสรรค์เวิร์คชอปรวมศาสตร์ของการทำงานยุคใหม่
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคที่"ดิจิตอล"หรือ"ออนไลน์" ได้เข้ามา ทำให้สิ่งที่เราเคยเรียนในห้องเรียนใช้ไม่ได้อีกต่อไป! เรามา "เริ่มเรียนรู้ใหม่" ในศาสตร์ที่หลากหลาย แต่ต่างมุ่งเน้นพัฒนา"คุณ" ให้ตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัยนี้

    ประวัติโดยย่อ
    - เเคมป์สร้างสรรค์เวิร์คชอปรวมศาสตร์ของการทำงานยุคใหม่

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส