ศิริศิลป์ ปิงเมือง cover photo
ศิริศิลป์ ปิงเมือง
ศิริศิลป์ ปิงเมือง
Graphic Designer อิสระ และวิทยากรด้าน Digital Painting Portrait, Character Design, LINE Stickers

  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง สอน Digital Painting Portrait, Character Design, LINE Stickers
  Graphic Designer อิสระ
  LINE Creator ผู้ออกแบบสติ๊กเอร์ไลน์กว่า 1 พันตัว
  ผู้ก่อตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค "Procreate Thailand Society"
  เจ้าของแฟนเพจ "Pexcil"
  เจ้าของ Youtube Channel "Pex-cil : Digital Painting"


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง สอน Digital Painting Portrait, Character Design, LINE Stickers
  - Graphic Designer อิสระ
  - LINE Creator ผู้ออกแบบสติ๊กเอร์ไลน์กว่า 1 พันตัว
  - ผู้ก่อตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค "Procreate Thailand Society"
  - เจ้าของแฟนเพจ "PexcilTH"
  - เจ้าของ Youtube Channel "Pex-cil : Digital Painting"