ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา cover photo
ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
CEO และผู้ก่อตั้ง stock2morrow


    ประวัติโดยย่อ
    - CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท สต๊อคทูมอร์โรว์ จำกัด
    - นักลงทุนติดรายชื่อนักลงทุนรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - เจ้าของหนังสือ Bestseller SELFMADE พันล้านสร้างเองได้
    - บก. และ วิทยากรให้ความรู้ด้านการลงทุน พัฒนาตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ