ธนเดช ทิพยอภิชยากุล cover photo
ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด
    - มีประสบการณ์เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี
    - เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่, ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และระบบบริหารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส