ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย cover photo
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย
Ghost Writer นักเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม
การศึกษา >> ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานด้านการเขียน >> มีผลงานด้านการเขียน eBook จนถึง ปัจจุบัน มากกว่า 100 เล่ม >> เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ การทำงาน >> หัวหน้าแผนก Managed Care ร.พ. ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Fanpage: https://www.facebook.com/Writer2Happy/ ติดต่อเขียนบทความ/วิทยากรบรรยาย >> 089-7333790 >> email: ryhtraining@gmail.com

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  - ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
  - มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
  - เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
  - สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
  - Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
  - LineID:@writer2happy
  - Email: writer2happy@gmail.com

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส