ดร. ขวัญใจ วงศ์ช่วย cover photo
ดร. ขวัญใจ วงศ์ช่วย
ดร. ขวัญใจ วงศ์ช่วย
นักเขียน eBook ณ ปัจจุบัน 90 เล่ม ที่สามารถสร้างรายได้ประจำจากการเขียนทุกเดือน

  การศึกษา
  >> ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  >> ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ผลงานด้านการเขียน
  >> มีผลงานด้านการเขียน eBook จนถึง ปัจจุบัน 90 เล่ม
  >> มีรายได้ประจำจากการเขียน ebook และบทความทุกเดือน
  >> เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 30 บทความต่อเดือน

  การทำงาน
  >> หัวหน้าแผนก Managed Care ร.พ. ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  Fanpage: https://www.facebook.com/Writer2Happy/

  ติดต่อเขียนบทความ/วิทยากรบรรยาย
  >> 089-7333790
  >> email: ryhtraining@gmail.com


  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียนที่สามารถสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook ทุกเดือน
  - -ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  - -ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - -มีผลงานด้านการเขียน eBook จนถึง ปัจจุบัน 90 เล่ม
  - -เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
  - -Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
  - -Email: ryhtraining@gmail.com