ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย cover photo
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

7 คอร์ส

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย
นักเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 100 เล่ม

  การศึกษา
  >> ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  >> ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ผลงานด้านการเขียน
  >> มีผลงานด้านการเขียน eBook จนถึง ปัจจุบัน มากกว่า 100 เล่ม
  >> เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ

  การทำงาน
  >> หัวหน้าแผนก Managed Care ร.พ. ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  Fanpage: https://www.facebook.com/Writer2Happy/

  ติดต่อเขียนบทความ/วิทยากรบรรยาย
  >> 089-7333790
  >> email: ryhtraining@gmail.com


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  - ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - มีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 100 เล่ม 
  - เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
  - Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
  - Email: ryhtraining@gmail.com

4.2 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

7 คอร์ส