กมลชนก จิตตธร cover photo
กมลชนก จิตตธร
กมลชนก จิตตธร
ละได้เริ่มรู้จักกับเครื่องดื่ม ชาหมักคอมบูชา (Kombucha) ครั้งแรกผ่านทาง Host Family เกิดเป็นความสนใจ จึงได้เริ่มเรียนผ่านครูสอนและเรียนผ่าน Community ของคนรักคอมบูชาในบริเวณมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน - ปี 2010 เดินทางกลับไทยและนำคอมบูชากลับมาด้วย - ปี 2014 - 2020 ร่วมงานกับ Facebook ในฐานะ SMB Partner และปี 2016 เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรเจคพิเศษ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหลังบ้านการขายของออนไลน์ในประเทศไทย ที่ Facebook Headquarter Siliconvalley (Mellowpark,USA) - ปี 2015 เริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์และทำ Facebook Fanpage ชื่อ "Chiira Organic จิราออร์แกนิค" ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และการทำชาหมักคอมบูชา - ปี 2019 เริ่มจัด Kombucha Workshop และ Online Class จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนกว่า 700 ท่าน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้สอนทำชาหมักคอมบูชาและเจ้าของเพจ "Chiira Organic จิราออร์แกนิค"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส