ประจิน พลังสันติกุล cover photo
ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

12 คอร์ส

ประจิน พลังสันติกุล
AppSoftTech วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย
วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร Ph.D. (Information Technology) Siam University

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
    - นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
    - Ph.D. (Information Technology) Siam University

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

12 คอร์ส