คมเดช โพธิ์สุพรรณ cover photo
คมเดช โพธิ์สุพรรณ
คมเดช โพธิ์สุพรรณ
เจ้าของเพจ "Buddy Trader" เพจที่แชร์การบ้านและเคสหุ้นที่น่าสนใจ ประสบการณ์การเทรดโดยใช้กราฟเทคนิคมากกว่า 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "Buddy Trader" เพจที่แชร์การบ้านและเคสหุ้นที่น่าสนใจ
    - ประสบการณ์การเทรดโดยใช้กราฟเทคนิคมากกว่า 10 ปี
    - มีคอร์สสอนและฝึกเทรดที่มีนักเรียนหลายร้อยคน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส