ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ cover photo
ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ
ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาความมั่งคั่งในชีวิต (Life Designer) มามากกว่า 23 ปี
อาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ) การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง การทำงานและความเชี่ยวชาญ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาความมั่งคั่งในชีวิต (Life Designer) มามากกว่า 23 ปี -นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาชุมชน -ประธานผู้ก่อตั้ง “ธนาคารแห่งความลับ” เพื่อนผู้เยียวยาจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในชีวิต (องค์กรการกุศล) -ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ธนาคารแห่งความลับ By ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ” ฟรี ทุกคำถาม ทุกปัญหา ทุกความลับและให้คำปรึกษา ช่วยคุณแก้ปัญหาในทุกเรื่อง รับแก้ปัญหามาแล้วกว่า 100,000 เคส -ผู้ดำเนินรายการสด “ดร.ลูกโป่ง คลายทุกข์” ที่แฟนเพจ“ธนาคารแห่งความลับ By ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ” ทุกวันเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป -อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษยและองค์การ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -ประธานรายวิชา ทักษะชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาทั่วไปและ -นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -กรรมการบริหาร มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย -ผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) -ที่ปรึกษา คณะกรรมมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) -ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแรงงานกลาง -บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มาสเตอร์พีซ (Masterpiece) -ที่ปรึกษา บริษัท ทรัพย์มหาศาล (995) จำกัด ดำเนินงานบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -ที่ปรึกษา Infinity World Group "สุขภาพดี ไม่มีที่สิ้นสุด" ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ -ด้านสุขภาพและความงาม -ที่ปรึกษา บริษัท เอชอาร์ดี ดีไซเนอร์ จำกัด ดำเนินงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร -ที่ปรึกษาและคอลัมนิสต์นิตยสาร "Change into" หัวข้อ “Question for change” -คำถามเปลี่ยนชีวิต -นักเขียนหนังสือและบทความอิสระ -ดารา/นักแสดงและพิธีกรอิสระ

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ)
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาความมั่งคั่งในชีวิต (Life Designer) มามากกว่า 23 ปี
  - นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาชุมชน
  - ประธานผู้ก่อตั้ง “ธนาคารแห่งความลับ” เพื่อนผู้เยียวยาจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในชีวิต (องค์กรการกุศล)
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ธนาคารแห่งความลับ By ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ” ฟรี ทุกคำถาม ทุกปัญหา ทุกความลับและให้คำปรึกษา ช่วยคุณแก้ปัญหาในทุกเรื่อง รับแก้ปัญหามาแล้วกว่า 100,000 เคส
  - เจ้าของผลงานเขียน "ธนาคารแห่งความลับ" จัดจำหน่ายที่ รัานนายอินทร์ ซีเอ็ดบุคส์ บีทูเอส ศูนย์จุฬา ทั่วประเทศ
  - ผู้ดำเนินรายการสด “ดร.ลูกโป่ง คลายทุกข์” ที่แฟนเพจ“ธนาคารแห่งความลับ By ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ” ทุกวันเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส