พงค์ฤทธิ์ พรมตัน cover photo
พงค์ฤทธิ์ พรมตัน
พงค์ฤทธิ์ พรมตัน
สถาปนิกและนักวาดรูปดิจิทัลพลังบวก
สถาปนิกที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารและออกแบบเรือกว่า 10 ปี ใช้ความรู้และทักษะด้านการออกแบบผันตัวเองมาเป็นนักวาดรูปดิจิทัลด้วยความชอบส่วนตัว ฝึกฝนด้วยตนเอง ประกอบกับเป็นทักษะจากสายงานที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้เรียนรู้มาได้ด้วยความง่ายและมีความสุข และตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำความรู้ที่สะสมมานี้เผยแพร่ให้กับทุกคนที่สนใจ ซึ่งการได้เรียนมาด้วยตนเองนั้นจึงทำให้รู้ว่าควรจะสอนทุกคนที่เริ่มต้นวาดรูปดิจิทัลอย่างไรให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด

    ประวัติโดยย่อ
    - เกียรตินิยมอันดับ 2 มีประสบการณ์การเป็นสถาปนิกและงานออกแบบกว่า 10 ปี
    - ใช้ทักษะด้านการออกแบบปรับใช้ ฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์ด้านการวาดรูปดิจิทัลจนชำนาญเนื่องจากเป็นทักษะที่ใกล้เคียงกับงานสถาปนิกที่มีประสบการณ์ต่อเนื่องมายาวนาน
    - จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงทำให้รู้ว่าควรจะสอนผู้ที่สนใจที่เริ่มต้นวาดรูปดิจิทัลอย่างไรให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส