สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล cover photo
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

343 รีวิว

103 คอร์ส

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล
นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
    - ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
    - ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
    - ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

343 รีวิว

103 คอร์ส