รัฐเขต อุ่นภัทรวาณิช cover photo
รัฐเขต อุ่นภัทรวาณิช

3.4 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

รัฐเขต อุ่นภัทรวาณิช
ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในธุรกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส
ประสบการณ์ในการทำงาน - ผู้จัดการเกี่ยวกับธุรกิจแอร์แอนท์เซอร์วิส 7 ปี - ผู้จัดการ แอคเซย์ เอ็นจิเนียริ่ง 3 ปี - หัวหน้าดูแลงานติดตั้งและซ่อมบำรุง 2 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้จัดการเกี่ยวกับธุรกิจแอร์แอนท์เซอร์วิส 7 ปี
    - ผู้จัดการ แอคเซย์ เอ็นจิเนียริ่ง 3 ปี
    - หัวหน้าดูแลงานติดตั้งและซ่อมบำรุง 2 ปี

3.4 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส