พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย cover photo
พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

3 คอร์ส

พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย
ผู้ช่วยทอก เจ้าของแฟนเพจเร่งกำไร กบข.
ผู้ช่วยทอก ข้าราชการผู้เห็นโอกาสในการลงทุนผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 และได้เปิดแฟนเพจเร่งกำไร กบข. และอัดคลิปเผยแพร่ในช่อง Youtube เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ จนปัจจุบันมีผู้ติดตาม Facebook มากกว่า 29,000 คน และมียอดกด Subscriber ใน Youtube มากกว่า 6,000 คน วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 99 วิทยากรในเรื่องการพัฒนาระบบราชการและการควบคุมภายในของส่วนราชการ วิทยากรสอนการออมเงินในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการ ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผ่านการเรียน e-Learning หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน (Set), เงินทองต้องวางแผน (Set), วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม (Set), หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Set), ครบเครื่องเรื่องลงทุน (Set), รอบรู้ลงทุน REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Set), บริหารเงินดี ชีวีมีสุข (กบข.), เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ ต้องเข้าใจสินทรัพย์ลงทุน (กบข.)

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยทอก แฟนเพจเร่งกำไร กบข. ปัจจุบันมีผู้ติดตาม Facebook มากกว่า 40,000 คน และมียอดกด Subscriber ใน Youtube มากกว่า 6,800 คน
    - วิทยากรในเรื่องการพัฒนาระบบราชการและการควบคุมภายในของส่วนราชการ
    - วิทยากรสอนการออมเงินในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการ
    - ปัจจุบันเป็น รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

3 คอร์ส