วิธาน มีนาภินันท์ cover photo
วิธาน มีนาภินันท์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

วิธาน มีนาภินันท์
Founder BottomLiner เพจแชร์เคล็ดลับและความรู้ลงทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ นอกตำรา

  ประวัติโดยย่อ
  - Founder BottomLiner เพจแชร์เคล็ดลับและความรู้ลงทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ นอกตำรา ทั้งใน Facebook Blockdit
  - Founder Investic ML lab for investing สอนลงทุนโดยใช้ AI
  - Founder CashGrow ชนะการแข่งขัน Startup จาก 500 ทีม จัดโดย DEPA เป็นตัวแทน Fintech ประเทศไทยไปเกาหลี
  - อดีต Head of Data Science FINNOMENA นำทีม data สร้าง BI tools และโมเดล AI เพื่อการตลาด และ Co-founder Finnomena Port - Hybrid Robo-Advisor สำหรับคนไทย และแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุน ที่มีผู้ใช้งานกว่า 25,000 ล้านบาท
  - อดีตนักวิเคราะห์ และอดีตผู้จัดการกองทุน Private Fund หุ้นต่างประเทศ ดูแล Ultra high Net Worth (UHNW)
  - ปริญญาโท MSc Investment Management (Distinction) จาก ICMA ประเทศอังกฤษ
  - ปริญญาตรี BEng Automotive Design and Manufacturing วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส