ดร.กนกวรรณ กุลลาวัณย์ cover photo
ดร.กนกวรรณ กุลลาวัณย์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.กนกวรรณ กุลลาวัณย์
Professional Decision Analyst and Digital Transformation Consultant
- PhD in Investment & Decision Analysis - Professional Decision Analyst - Decision Analysis Researcher & Educator, Norway & USA - Digital Transformation Consultant, Bank of Thailand - Microsoft Certified Data Analyst Associate - Accredited ‘Breaking Bias’ Facilitator, Neuroleadership Institute

    ประวัติโดยย่อ
    - Specialist ด้านวิทยาศาสตร์การตัดสินใจ (Decision Science) ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการตัดสินใจทั้งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ในประเทศนอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
    - Facilitator ด้าน Breaking Bias
    - Microsoft Certified Trainer
    - Co-Founder Facebook Page: ขี่ช้างจับข้อมูล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส