ผศ. ดร.จารุวัส หนูทอง cover photo
ผศ. ดร.จารุวัส หนูทอง

4.9 คะแนนเฉลี่ย

66 รีวิว

5 คอร์ส

ผศ. ดร.จารุวัส หนูทอง
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล ที่ทำงานให้กับภาครัฐและเอกชน
การศึกษา - ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งงานปัจจุบัน - อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์การทำงาน - อดีตรองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - อดีตรองผู้อำรวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Manager Director and Senior System Administrator บริษัท Artifex Design and Effects (DM Group) - System Administrator บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด Training and Certificate 2014 - Basic Color Grading : Color Grading & Post-production Workflow, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2015 - Assimilate SCRATCH Training SCRATCH v8.3 - 101 Dailies and Finishing, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2016 - Advanced Color Grading: Color management/Color Correction, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2017 - Basic Color Science for Film &TV Production Workshop, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2018 - DaVinci Resolve 14 “Train the Trainer”, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand - Basic Color Science for Film & TV Production Workshop, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand - DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2019 - DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Advanced Edit, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand - DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Colour Correction, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand - Color Science & Color Pipeline for Film / Video Production, CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Facebook Page "ถ่ายดี สีสวย by Dr.Wat" และ "Shotcut365"
  - เจ้าของ Facebook Group "Videoinfo" กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และให้คำแนะนำ สำหรับมือใหม่ที่สนใจงาน VDO
  - อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Digital Video & Post-Production
  - ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

66 รีวิว

5 คอร์ส