ปิยพร พรสุริยา (Teacher Bonnie) cover photo
ปิยพร พรสุริยา (Teacher Bonnie)
ปิยพร พรสุริยา (Teacher Bonnie)
วิทยากรสอนภาษาอังกฤษมืออาชีพให้กับองค์กร บริษัท และสถาบันต่างๆ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีและปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษโดยตรงจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  - จบ MBA บริหารธุรกิจจาก Solbridge International School of Business, South Korea
  - อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยบูรพา
  - อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับ ให้กับองค์กร บริษัท สถาบัน ต่างๆ
  - ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ 

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส