รัชตา ซึ้งสุนทร cover photo
รัชตา ซึ้งสุนทร
รัชตา ซึ้งสุนทร
แอนิเมเตอร์ ระดับโปร 5 ดาวในเว็บไซต์ ฟาสต์เวิร์ค

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาโท สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    - มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างชาติมากว่าสิบปี
    - มีผลงานแปล และผลงานหนังสือส่วนตัวกว่า 20 ปก

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส