ภัทร ถิรมงคล cover photo
ภัทร ถิรมงคล
ภัทร ถิรมงคล
นักออกแบบอิสระ อาจารย์พิเศษสาขาออกแบบอนิเมชั่น

  2553 : หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สถาบันสอนพิเศษทางด้านอนิเมชั่นและการออกแบบ RightCG workshop
  2554 - 2557 : อาจารย์ผู้สอน และ ผู้ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ณ RightCG workshop
  2554 - 2556 : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2557 - 2558 : 3d generalist บริษัท ลิตเติ้ลไทเกอร์อิมเมจ กรุ๊ป จำกัด
  2558 - ปัจจุบัน : GM. Cute Pot Studio และ อาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจจุลนิพนธ์ สาขาออกแบบอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

  รางวัลที่เคยได้รับ
  รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานอนิเมชั่น โครงการ “TK Pop Animation Contest 2010”
  รางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น ประเภท อนิเมชั่น “ปยุต เงากระจ่าง 2012”


  ประวัติโดยย่อ
  - นักออกแบบอิสระ
  - อาจารย์พิเศษ สาขาออกแบบอนิเมชั่น
  - GM. Cute Pot Studio และ อาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจจุลนิพนธ์ สาขาออกแบบอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานอนิเมชั่น โครงการ “TK Pop Animation Contest 2010”

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส