ภัทร ถิรมงคล cover photo
ภัทร ถิรมงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ภัทร ถิรมงคล
นักออกแบบอิสระ อาจารย์พิเศษสาขาออกแบบอนิเมชั่น
2553 : หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สถาบันสอนพิเศษทางด้านอนิเมชั่นและการออกแบบ RightCG workshop 2554 - 2557 : อาจารย์ผู้สอน และ ผู้ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ณ RightCG workshop 2554 - 2556 : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 - 2558 : 3d generalist บริษัท ลิตเติ้ลไทเกอร์อิมเมจ กรุ๊ป จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : GM. Cute Pot Studio และ อาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจจุลนิพนธ์ สาขาออกแบบอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลที่เคยได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานอนิเมชั่น โครงการ “TK Pop Animation Contest 2010” รางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น ประเภท อนิเมชั่น “ปยุต เงากระจ่าง 2012”

    ประวัติโดยย่อ
    - นักออกแบบอิสระ
    - อาจารย์พิเศษ สาขาออกแบบอนิเมชั่น
    - GM. Cute Pot Studio และ อาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจจุลนิพนธ์ สาขาออกแบบอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานอนิเมชั่น โครงการ “TK Pop Animation Contest 2010”

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส