ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ (ดร.ต้อง) cover photo
ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ (ดร.ต้อง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

91 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ (ดร.ต้อง)
เจ้าของแฟนเพจ Dr. Tong The Filter และผู้เขียนหนังสือ Best Seller "เพราะตรงสี ถึงมีหมื่นล้าน"

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของผลงานหนังสือ best sellers ว่าด้วย เงิน งาน บ้าน เวลา และ ความรัก
    - ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับ mindset ลดปมชีวิต เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงเพิ่มความสุขสมดุลให้ชีวิตทุกด้าน (Life Enrichment)
    - ที่ปรึกษาเพือช่วยคนที่ยังไม่พบศักยภาพตัวเอง ด้วยการวิเคราะห์จาก Birkman Test ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกให้การรับรองถึงความแม่นตรง เพื่อช่วยให้การลงทุนการศึกษา และชีวิตงานตรงทางขึ้น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

91 รีวิว

1 คอร์ส