กชกร พรมหู cover photo
กชกร พรมหู

4.4 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

1 คอร์ส

กชกร พรมหู
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
กชกร พรมหู ปัจจุบันเป็น Auditor จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานสากล United register of system ประเทศไทย จำกัด หรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในนาม URS

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
    - ประสบการณ์ด้านการสอนเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล ISO ให้กับบริษัท, และองค์กรต่างๆมายาวนานกว่า 6 ปี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

1 คอร์ส