สมเกียรติ ศิริโชติภวนันท์ cover photo
สมเกียรติ ศิริโชติภวนันท์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส

สมเกียรติ ศิริโชติภวนันท์
Digital Tool Assistant สอนการใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ abdulacademy.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ อับดุลออนไลน์ คอยให้ความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องมือดิจิตอล ที่จะช่วยในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้คนมากมาย จบการศึกษาวิศวกรรมศาตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และได้ทำงานด้านการออกแบบ วิเคราะห์โอเปอร์ชั่นและงานส่งเสริมการตลาด งานขนส่งโลจิสติกส์ มาเป็นเวลา 15 ปี และได้ใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่มีวิธีคิดแบบวิศวกร ที่มีการลำดับงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึงทำให้การทำงานกับเครื่องมือดิจิตอลต่างๆ ที่คนทั่วไปคิดว่ายากกลับเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก จึงอยากที่จะนำความรู้และวิธีการมาถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้ทำตามและเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

    ประวัติโดยย่อ
    - Digital Tool Assistant สอนการใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ
    - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ abdulacademy.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ อับดุลออนไลน์ คอยให้ความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องมือดิจิตอล
    - ประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือดิจิตอลประยุกต์กว่า 15 ปี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส