Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ) cover photo
Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)
ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
Nguyen Thu Ha (ครูชาวเวียดนาม) เป็นครูต่างชาติ เจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเธอจบปริญญาตรีสาขาไทยศึกษา และปริญญาโทด้านการจัดการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เธอผ่านการทำงานในโครงการแปลภาษาต่าง ๆ มากมาย เช่น แปลภาษาในระบบเว็บไซต์ของ ThaiVietjet ทั้งหมด และยังเป็นล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดตัวสายการบิน ThaiVietjet

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
    - ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย
    - สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย
    - จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส