Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ) cover photo
Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)
Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)
ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

  Nguyen Thu Ha (ครูชาวเวียดนาม) เป็นครูต่างชาติ เจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเธอจบปริญญาตรีสาขาไทยศึกษา และปริญญาโทด้านการจัดการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เธอผ่านการทำงานในโครงการแปลภาษาต่าง ๆ มากมาย เช่น แปลภาษาในระบบเว็บไซต์ของ ThaiVietjet ทั้งหมด และยังเป็นล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดตัวสายการบิน ThaiVietjet


  ประวัติโดยย่อ
  - ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
  - ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย
  - สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย
  - จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส