เชาวรัตน์ เขมรัตน์ (โปรเชาว์) cover photo
เชาวรัตน์ เขมรัตน์ (โปรเชาว์)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

เชาวรัตน์ เขมรัตน์ (โปรเชาว์)
โปรเชาว์ เจ้าของสถาบันสอนกอล์ฟอันดับ 1 ของเมืองไทย (โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์)
ประวัติส่วนตัว นายเชาวรัตน์ เขมรัตน์ มือถือ 08-1911-0770 อีเมล์ prochaow.k@hotmail.com  การศึกษา - เคยศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิชาเอก จิตวิทยา การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี ( จบคอร์สเวิร์ค) - ปริญญาโท สาขาพลศึกษาและการออกกำลังกาย วิชาเอก โค้ชชิ่ง (Coaching) จาก TSUKUBA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2534 - ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) ปี พ.ศ. 2526 - อนุปริญญา สาขาพลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ปี พ.ศ.2524 - มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. จันทบุรี  หน้าที่การงาน - อดีตข้าราชการอาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสอนกอล์ฟอย่างเต็มตัว รวมระยะเวลารับราชการ 11 ปี - ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 สาขา ได้แก่สาขาสนามฝึกซ้อมธนบุรี ถ.พระราม 2 ,สาขาสนามฝึกซ้อมนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดี ,สาขาสนามฝึกซ้อมท็อปไดร์ฟ ถ.ติวานนท์ ,สาขาสนามฝึกซ้อมฮิทติ้งฟิลด์ มีนบุรี ,สาขาสนามฝึกซ้อมพาร์ 3 ศรีนครินทร์ ,สาขาสนามฝึกซ้อมนวลจันทร์ สาขาสนามฝึกซ้อมธูปะเตมีย์ฯ ,สาขาสนามฝึกซ้อมเบอร์ดี้ไฟว์ , สาขาสนามฝึกซ้อมสตาร์โดม เชียงใหม่ สาขาสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเขาใหญ่ และสาขาสนามกอล์ฟภาณุรังษี จ.ราชบุรี - กรรมการผู้ร่างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2546 และเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำโครงการตั้งแต่แรกมาถึงปี 2551 - กรรมการผู้ร่างหลักสูตร วิชาผู้ฝึกสอนกอล์ฟ สถาบันการพลศึกษา และผู้สอนที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 - กรรมการฝ่ายพัฒนาและวิชาการ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2552 - เป็นผู้ฝึกสอนให้ทีมนักกีฬานักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนอาเซี่ยน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557 - อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา คณะเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 ถึง 2559 ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ ( 2017 Sport Executive Development Program for International Excellence ) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ World Association for Sport Management เมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2560 พ.ศ. 2559 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Sport Leaders Programme โดย World Academy of Sport ร่วมกับ การกีฬา แห่งประเทศไทย ( SAT ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 พ.ศ. 2552 - เดินทางไปอบรมต่อเนื่องและศึกษาดูงานด้านการฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬา ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-10 ต.ค.52 พ.ศ. 2552 - ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬาระดับชาติ (International Certification Sports Management: ICSM) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ United State Sports Academy (USSA) พ.ศ. 2551 - ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกสอนระดับชาติ (International Certification Sports Coaching: ICSC) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับUnited State Sports Academy (USSA) พ.ศ. 2552 - เป็นกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันการพลศึกษากรุงเทพ พ.ศ. 2550 - เป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายกีฬาเพื่อการอาชีพ (ร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ) พ.ศ. 2546 - เป็นกรรมการบริหารชมรมกอล์ฟการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 - ผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกอล์ฟระดับชาติ และนานาชาติ ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 - เป็นคณะกรรมการกีฬากอล์ฟอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 - ผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟของสโมสรกอล์ฟรอยัลและเอนเซียนแห่งเซนด์แอนดรูส์ พ.ศ. 2542 - ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ พ.ศ. 2542 - ผ่านการสอบเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542 - ผ่านการอบรมหลักสูตร PING Custom Club Fitting Training พ.ศ. 2540 - ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นครูสอนกอล์ฟจากสหพันธ์ครูสอนกอล์ฟแห่งอเมริกา (United State Golf Teacher Federation: USGTF) พ.ศ. 2537 - ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นผู้สอนกอล์ฟ ของโรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทย พ.ศ. 2535 - ผ่านการอบรมการพัฒนาการเล่นกอล์ฟสำหรับครูสอนพลศึกษา กรมพลศึกษา พ.ศ. 2535 - ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2529 - ผ่านการอบรมการสอนยิมนาสติคลีลาใหม่ ประกอบดนตรี พ.ศ. 2528 - เข้าอบรมธุรกิจกีฬา จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาในด้านการพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพ 1. ทำหลักสูตรการเรียนกอล์ฟของคนไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาหลักสูตรต่างชาติ โดยจัดตั้งโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะ 17 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างนักกอล์ฟได้ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่มากกว่า 10,000 คน จนถึงมืออาชีพ มากกว่า 500 คน มีหลักสูตรโดดเด่นเป็นของตัวเอง มีทีมงานมากกว่า 40 คน มีสาขา 12 สาขา เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสถาบันสอนกอล์ฟอันดับหนึ่งของเมืองไทย จัดกิจกรรมหลากหลาย สร้างนักกอล์ฟให้มีฝีมือในระดับแนวหน้าของเมืองไทย 2. ร่วมผลักดันและสร้างหลักสูตรกีฬากอล์ฟอาชีพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ ที่เป็นครูมา 11 ปี ได้รับรู้ มีประสบการณ์จากต่างประเทศ และเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้เป็นผู้ผลักดันและสร้างหลักสูตรการเรียนเพื่อการเป็นนักกอล์ฟอาชีพของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2543 ในนามกรรมการสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรคลาส เอ แห่งชาติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการควบคุมหลักสูตร จนถึงปี พ.ศ. 2548 แต่ปัจจุบันนี้ทางสมาคมกอล์ฟฯ อาชีพได้ดำเนินการเอง เปลี่ยนเป็นหลักสูตรGolf Instructor และยังคงทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สอนผ่านเป็นนักกอล์ฟอาชีพของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีในบางปี 3. ร่วมผลักดันและร่วมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและที่เดียวในเอเชีย ได้แก่โครงการบริหารจัดการกีฬากอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมกอล์ฟปัจจุบัน และมีสถาบันการศึกษาอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรตามมา 4. เป็นผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนและกอล์ฟ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการกีฬากอล์ฟ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5. ผลิตนักกอล์ฟอาชีพแข่งขัน และสอน ที่มีคุณภาพให้กับสังคมกอล์ฟประเทศไทย มีนักกอล์ฟไม่ต่ำกว่า 700 คน ซึ่งปัจจุบันนี้ ผู้ฝึกสอนที่อยู่ทั่วประเทศเคยเป็นลูกศิษย์มาแล้วแทบทั้งสิ้น 6. เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านวิชาการ - เคยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟทางคลื่น FM.99 สปอร์ตเรดิโอ และปัจจุบันได้ดำเนินรายการวิทยุร่วมทางคลื่น FM.96 ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 น. - เขียนเอกสาร บทความเผยแพร่การเล่นกอล์ฟในหนังสือ นิตยสารกอล์ฟออนกรีน นิตยสาร ฮ็อตกอล์ฟ หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ - ผลิตสื่อการเรียนกอล์ฟเป็น VCD และ DVD ออกจำหน่ายเป็นคนแรกของประเทศไทย และยังเป็นที่นิยมซื้อหาของผู้ที่กำลังเริ่มเล่นกอล์ฟ และผู้ที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ที่ยอดขายไม่ตก มาตั้งแต่ปี 2547 - เป็นผู้บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬากอล์ฟ การสอนกอล์ฟ และการดำเนินอาชีพกอล์ฟ ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตามบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ 7. ร่วมสร้างกระแส กระตุ้นวงการให้ตื่นตัว ในปี พ.ศ. 2588 ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมกอล์ฟระยะสั้นที่ใช้ชื่อว่า “นักปกครองระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์” หรือ “นกธ” ของคณะเวชศาสตร์ มีผู้ให้ความสนใจสมัครเรียนมาก เกิดการกระตุ้นวงการกอล์ฟให้ตื่นตัว 8. ร่วมผลักดันนักกอล์ฟตั้งแต่สมัครเล่นเพื่อก้าวสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ ร่วมกับบริษัทห้างร้านเอกชนจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนเพื่อให้เตรียมและมี ประสบการณ์พร้อมเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่มีประสิทธิภาพ 9. ทำสื่อออนไลน์ให้ความรู้เรื่องกีฬากอล์ฟฟรี โดยจัดให้มีช่วง Live สดให้ความรู้เรื่องกีฬากอล์ฟ ผ่านทาง Facebook Fanpage ชื่อ yakteegolf ( อยากตีกอล์ฟ) ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. มีช่องส่วนตัวใน Youtube ในชื่อ yakteegolf Channel ซึ่งมีผู้ติดตามที่สนใจกีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้คนรู้จัดโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ เพิ่มมากขึ้น วิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสร้างนักกอล์ฟให้มีคุณภาพให้ทัดเทียมสู้กับต่างชาติได้ ด้วยความพร้อมของบุคคลากร เทคโนโลยี สนาม อากาศ ความมั่นคงของประเทศ ในการสร้างนักกอล์ฟอาชีพเพื่อเข้าแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ระดับโลก ทำเงินรางวัลเข้าประเทศ อีกทั้งสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กอล์ฟแห่งใหม่ของโลกที่ชาวต่างชาติจะสนใจมาเรียนและฝึกหัด

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของสถาบันสอนกอล์ฟอันดับ 1 ของเมืองไทย (โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์โดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
    - ผู้สร้างหลักสูตรการสอนกอล์ฟที่ได้มาตรฐานของเมืองไทย
    - ประสบการณ์สอนกอล์ฟยาวนานกว่า 20 ปี
    - สร้างนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าสู่วงการกอล์ฟมาแล้วมากกว่า 1 หมื่นคน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส