พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ cover photo
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
นักบริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้ชำนาญทางด้านการเงินมามากว่า 20 ปี และ Cryptocurrency มากว่า 8 ปี
จากนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้ที่ผันตัวมาเป็นผู้บริหารในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับ ของ BOT และ SET ร่วม 20 ปี มาสู่เจ้าของธุรกิจทางด้านการสื่อสารที่เป็นคู่ค้ากับ NT (TOT เดิม) และ True ก่อนจะ Disrupt ตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี Blockchain และการลงทุนใน Cryptocurrency พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในกับ Start-Up และ Fintech จวบจนปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของหนังสือขายดีหลายเล่ม อาทิ Cryptocurrency 101 Plus, รวยด้วย Cryptocurrency แบบ VI
    - ผู้บรรยายทางด้าน Blockchain, Cryptocurrency, Hire Purchase, การลงทุนทางการเงิน และ การบริหารธุรกิจ
    - ผู้ก่อตั้ง Meta Page "Passionnext Digital Advisory ความรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส