เกษศรินทร์ กลมเลิศ cover photo
เกษศรินทร์ กลมเลิศ
เกษศรินทร์ กลมเลิศ
ผู้เชี่ยวชาญในงานปูพื้น 3 มิติ นานกว่า 8 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันทำงานบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant manager) และทำอาชีพเสริม คือ การทำพื้น 3 มิติ ประสบการณ์การทำพื้น 3 มิติ มากกว่า 8 ปี ผู้สอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหาในเรื่องของชักหน้าไม่ถึงหลัง รายรับน้อยกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือน พอรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจึงคิดหาช่องทางในการทำธุรกิจเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เอาเงินมาหมุนเวียนในการใช้จ่ายได้สะดวกขึ้น จึงมองหาธุรกิจทำจนได้มารู้จักงานปูพื้นสวยงาม จึงได้ลองหาโอกาสเข้าไปศึกษาและก็เรียนรู้ด้านงานพื้นสวยงามต่าง ๆ จนได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านงานพื้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำรายได้หลัก 10 ล้านบาทต่อเดือน จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นและนำงานพื้น 3 มิติมาทำในรูปแบบของตัวเอง โค้ชเองในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพื้น 3 มิติ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็มีปัญหามามากมาย งานพังเสียหาย หลายต่อหลายรอบ มีการลองผิดลองถูกและมีปัญหาที่ตามมามากมาย แต่ทางโค้ชเองไม่ย่อท้อและนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพื้น 3 มิติในปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานพื้น 3 มิติ ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 8 ปี
    - คลุกคลีอยู่ในวงการงานพื้นต่าง ๆ และเรียนรู้จากผู้ที่สามารถทำรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมนำมาถ่ายทอดแบบไม่กั๊ก
    - มีประสบการณ์สอนคอร์สปูพื้น 3 มิติ มามากมาย ด้วยเนื้อหาจากการลองผิดลองถูกจริงจนประสบความสำเร็จ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส