จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์ cover photo
จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์
CEO Youtube "Coding Duck"
CEO Youtube "Coding Duck" and Google Certified Educator, Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - CEO Youtube "Coding Duck"
    - Google Certified Educator

4.4 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส