วรรณา ผดุงพรรค (ครูนา) cover photo
วรรณา ผดุงพรรค (ครูนา)
วรรณา ผดุงพรรค (ครูนา)
ผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะในแนวเพื่อสุขภาพ ประสบการณ์การฝึกและสอนรวมกว่า 15 ปี เจ้าของเพจ FB, TikTok และ Youtube "โยคะกับครูนา" (Yoga with KruNa)
ด้วยความรัก และเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะ จึงอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงได้ตัดสินใจเดินทางสู่อาชีพ ครูสอนโยคะ และจากวันแรกถึงวันนี้ได้ทำการฝึกและสอนโยคะรวมกว่า 15 ปี ครูนาสอนโยคะและบริหารร่างกายในแนวเพื่อสุขภาพและปรับบุคลิกภาพ เน้นฝึกเพื่อบำบัดอาการปวดจากการเสียสมดุลของกล้ามเนื้อ ดังนั้น ครูนาจึงไม่สอนท่ายาก เน้นโยคะอาสนะง่าย ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกใหม่ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะในแนวเพื่อสุขภาพ และบำบัดอาการปวดจากการเสียสมดุลของกล้ามเนื้อ
    - ประสบการณ์การฝึกและสอนรวมกว่า 15 ปี
    - เจ้าของเพจ Facebook, TikTok "โยคะกับครูนา" และช่อง YouTube "Yoga with KruNa"
    - ผู้เขียนหนังสือ "30 วันหายขาด โยคะบำบัด ออฟฟิศซินโดรม" ในช่องทางออนไลน์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส