สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao cover photo
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

8 คอร์ส

สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao
เรียนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาต้อง Jiajiao เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารโรงเรียนมากกว่า 10 ปี เข้าใจความต้องการของคนไทยที่จะเรียนภาษาจีน ในการเรียนภาษาจีน ทางทีมงานได้คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นเจ้าของภาษา Mandarin เท่านั้น และมีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถวัดระดับผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างชัดเจน

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
    - อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
    - มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

3.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

8 คอร์ส