ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี cover photo
ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยากรแกนนำ สสวท.

    ประวัติโดยย่อ
    - รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยากรแกนนำ สสวท.

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส