พิชญ์สินี ไวยากรณ์วิลาศ cover photo
พิชญ์สินี ไวยากรณ์วิลาศ
พิชญ์สินี ไวยากรณ์วิลาศ
เจ้าของแฟนเพจ "Expert crew by P'Koi" และเป็นครูจากสถาบัน "Flight Attendant Prep House" สถาบันสอนภาษาและบุคลิกภาพ
เจ้าของแฟนเพจ "Expert crew by P'Koi" เป็นครูจากสถาบัน "Flight Attendant Prep House" สถาบันสอนภาษาและบุคลิกภาพแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ มีประสบการณ์เป็นลูกเรือ, Purser และ Airline Safety Instructor เกือบ 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ "Expert crew by P'Koi"
    - เป็นครูจากสถาบัน "Flight Attendant Prep House" สถาบันสอนภาษาและบุคลิกภาพแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ
    - มีประสบการณ์เป็นลูกเรือ, Purser และ Airline Safety Instructor 10 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส