URS Society cover photo
URS Society
URS Society
ผู้ตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO จัดอบรม ISO ประสบการณ์กว่า 20 ปี เข้าใจในทุกกลุ่มธุรกิจ

    URS มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO จัดอบรม ISO ประสบการณ์กว่า 20 ปี เข้าใจในทุกกลุ่มธุรกิจ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส