จักรพันธ์ จันทร์ช่วงโชติ (อาจารย์ปุ๋ย Guitar Tutor) cover photo
จักรพันธ์ จันทร์ช่วงโชติ (อาจารย์ปุ๋ย Guitar Tutor)
จักรพันธ์ จันทร์ช่วงโชติ (อาจารย์ปุ๋ย Guitar Tutor)
นักดนตรี มือกีต้าร์ มากประสบการณ์

    ประวัติโดยย่อ
    - นักดนตรี มือกีต้าร์ มากประสบการณ์
    - Winner SharkGuitar Battle 2013
    - Winner Hardrock Pattaya 2015

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส