เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ cover photo
เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

2 คอร์ส

เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ พร้อมจัดอบรมการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ online และ offline
ผู้สอนจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโทคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของโซลาร์เซลล์ก่อนที่จะเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลรอบๆตัวรวมถึงทั้งการสอบถามพูดคุยจากผู้มีประสบการณ์ จนกระทั่งสามารถรับงานออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน… ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งโซลาร์เซลล์จนสามารถนำไปทำงานได้จริงยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือยังหารายละเอียดที่ครบถ้วนได้ยาก ดังนั้นผู้สอนจึงมีแนวคิดที่จะนำประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งงานโซลาร์เซลล์จริงที่ผ่านมา ทำเป็นคอร์สสอน การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า แบบ online พร้อมกับการสร้างตำราที่ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนขึ้นในปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นคอร์สสอน online เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์พร้อมตำราคู่มืออย่างดีและไฟล์ประกอบการเรียน เป็นรายแรกในประเทศไทย… ปัจจุบันมีผู้สนใจนำโซลาร์เซลล์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในทุกปี แต่มีผู้สนใจอีกมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเริ่มนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ไช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาในการเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์อีกครั้งหนึ่ง โดยหนังสือเล่มนี้เน้นการให้ความรู้เบื้องต้นในการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “โซลาร์เซลล์ 101” ซึ่งวางแผงตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา และขึ้นสู่อันดับ1 หนังสือขายดี ของซีเอ็ด (หมวดวิทยาการและเทคโนโลยี) ในหลายสัปดาห์ ที่เริ่มวางแผง

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโซลาร์เซลล์ทั้งออกแบบและติดตั้งมากกว่า 8 ปี
    - เป็นผู้ทำคอร์สการสอนออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ vdo online พร้อมตำราคู่มืออย่างดีและมีไฟล์ประกอบการสอน เป็นรายแรกในประเทศไทย
    - เป็นผู้เขียนหนังสือโซลาร์เซลล์ 101 ซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ วางจำหน่ายตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ (ติดอันดับหนังสือขายดีอันดับ 1 หมวดวิทยาการและเทคโนโลยี ของซีเอ็ดหลายสัปดาห์)
    - ผู้ก่อตั้ง Facebook page แบ่งปันและเรียนรู้โซลาร์เซลล์ด้วยตนเอง พร้อมเขียนบทความต่างๆที่น่าสนใจลงในเพจดังกล่าว

4.8 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

2 คอร์ส