ปัถวี หนูคุ้มทรัพย์ (ครูแพทริค) cover photo
ปัถวี หนูคุ้มทรัพย์ (ครูแพทริค)
ปัถวี หนูคุ้มทรัพย์ (ครูแพทริค)
เจ้าของสถาบัน และ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Fly Cabin Crew by Cool Patrick"

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของสถาบัน และ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Fly Cabin Crew by Cool Patrick"
    - ประสบการณ์ด้านสายการบินกว่า 15 ปี 3 สายการบิน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส