ชญานิน เกษมสุข (หมอเต้ย) cover photo
ชญานิน เกษมสุข (หมอเต้ย)
ชญานิน เกษมสุข (หมอเต้ย)
นักลงทุนเจ้าของแฟนเพจ "กางโต๊ะเทรด"

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "กางโต๊ะเทรด" เพจให้ความรู้ด้านการลงทุน
    - นักลงทุนที่เน้นวิเคราะห์พฤติกรรมการทำราคาร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นในตลาด
    - เป็นหนึ่งในผู้สอนสถาบันติวเตอร์เรื่องหุ้น AVA School

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส