อานันท์ กุลปิยะวาจา cover photo
อานันท์ กุลปิยะวาจา
อานันท์ กุลปิยะวาจา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Thinking Skills จาก BASE Playhouse พร้อมประสบการณ์ Training ให้กับองค์กรและโรงเรียนชั้นนำมากมาย
- Educational Business Unit Lead and Learning Design Lead, BASE Playhouse - Speaker & Lecturer (Thinking & Problem Solving Specialization) for Corporates, Kbank, ttb, Krungsri Auto, SC ASSET and Central Watson - Critical Thinking Special Instructor for Essential Knowledge and Skills for CFO, Chulalongkorn Business School - Business Coach in JUMPSTART2020: Digital Community Hub by depa - Critical Thinking Game Designer and Game Assessment Designer, ANACADE: Game of 21st Century Skills supported by NIA - Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ถ่ายทอดและออกแบบกระบวนการ กว่า 5 ปี
    - เชี่ยวชาญในด้านการสร้างทักษะการคิด (Thinking Skills)
    - ผู้ออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) สำหรับบุคลากรให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
    - Mentor ให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่มากมาย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส