เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์) cover photo
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารตัวเองเพื่อสร้างประสิทธิผลและการบริหารทีมสำหรับผู้นำยุคใหม่ เจ้าของเพจ Way Vesarat
จากความท้าทายเรื่องการบริหารคน บริหารทีม ที่ทำให้ทีมพังแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเรื่องคน (Soft Skills) ในการบริหารและทำงานตลอด 10 ปีที่ผ่านไป จากทักษะที่เริ่มแข็งแรงขึ้นกลายมาเป็นความเชี่ยวชาญทำให้ อ.เวย์ กลายเป็น Facilitator & Coach และนักเขียนที่สื่อสารเรื่อง Soft Skills ในการทำงาน โดยแบ่งเรื่องที่เชี่ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Productivity หรือการสร้างประสิทธิผลของผู้นำ และ Team Collaboration หรือการบริหารทีม

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 5 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 60 แห่ง
    - นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส