เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์) cover photo
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

5 คอร์ส

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการบริหารทีมสำหรับผู้นำยุคใหม่
CEO และ Co-Founder Massive Momentum บริษัทพัฒนาคนทำงานด้วยทักษะที่เชื่อมโยงกับ Culture และ Competency จากความท้าทายเรื่องการบริหารคน บริหารทีม ที่เคยทำให้ทีมพังในอดีตแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเรื่องคน (Soft Skills) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารคน จากทักษะที่พัฒนาขึ้นกลายมาเป็นความเชี่ยวชาญทำให้ อ.เวย์ กลายเป็น Facilitator & Coach และนักเขียนที่สื่อสารเรื่อง Soft Skills ในการทำงาน โดยแบ่งเรื่องที่เชี่ยวชาญออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ The New Leadership หรือภาวะผู้นำยุคใหม่, Team Collaboration หรือการบริหารทีมเพื่อทำงานร่วมกัน และ Organizational Culture หรือวัฒนธรรมองค์กร

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
    - นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
    - CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

5 คอร์ส