สมาน สัมฤทธิ์ cover photo
สมาน สัมฤทธิ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

3 คอร์ส

สมาน สัมฤทธิ์
นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube นักเขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์

    ประวัติโดยย่อ
    - นักเขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์
    - นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube
    - วิทยากรสอนการใช้ Audacity ทำหนังสือเสียง
    - เจ้าของเพจ CamtasiaThailand

4.7 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

3 คอร์ส