สมาน สัมฤทธิ์ cover photo
สมาน สัมฤทธิ์
สมาน สัมฤทธิ์
นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube นักเขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์


    ประวัติโดยย่อ
    - นักเขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์
    - นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube
    - วิทยากรสอนการใช้ Audacity ทำหนังสือเสียง
    - เจ้าของเพจ CamtasiaThailand