สมาน สัมฤทธิ์ cover photo
สมาน สัมฤทธิ์
สมาน สัมฤทธิ์
นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube นักเขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์


    ประวัติโดยย่อ
    - นักขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์
    - -นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube
    - -วิทยากรสอนการใช้ Audacity ทำหนังสือเสียง
    - -เจ้าของเพจ CamtasiaThailand