อาณัติ ปัสสาสัย cover photo
อาณัติ ปัสสาสัย
อาณัติ ปัสสาสัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม POS เจ้าของแฟนเพจ C2M
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม POS เจ้าของแฟนเพจ C2M ซึ่งมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมร้านกาแฟ และโปรแกรมร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านการเขียนโปรแกรม POS สำหรับการขายสินค้าหน้าร้าน
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ C2M

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส