อธิภัทร หิรัญอดิศวร cover photo
อธิภัทร หิรัญอดิศวร

4.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

อธิภัทร หิรัญอดิศวร
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส อดีตอาจาร์ยชั่วคราว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็นหนึ่งในทีมงานผู้พัฒนาเกมส์ออนไลน์ City You.


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์พิเศษวิชา Introduction to Computer
  - อาจารย์พิเศษวิชา C Programming Language
  - อาจารย์พิเศษวิชา Programming Language
  - อาจารย์พิเศษวิชา Java Programming Language
  - อาจารย์พิเศษวิชา Game Programming with XNA library

4.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส