อธิภัทร หิรัญอดิศวร cover photo
อธิภัทร หิรัญอดิศวร

4.1 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

อธิภัทร หิรัญอดิศวร
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส อดีตอาจาร์ยชั่วคราว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็นหนึ่งในทีมงานผู้พัฒนาเกมส์ออนไลน์ City You.

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์พิเศษวิชา Introduction to Computer
  - อาจารย์พิเศษวิชา C Programming Language
  - อาจารย์พิเศษวิชา Programming Language
  - อาจารย์พิเศษวิชา Java Programming Language
  - อาจารย์พิเศษวิชา Game Programming with XNA library

4.1 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส