ทศพร รุ่งโรจน์กิจการ cover photo
ทศพร รุ่งโรจน์กิจการ
ทศพร รุ่งโรจน์กิจการ
Reliability Consultant ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - Reliability Consultant มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
    - Reliability Leader ในบริษัทชั้นนาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
    - เจ้าของ Facebook Page: Reliability Engineer 4.0

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส