เรียนจีน ให้ได้จีน cover photo
เรียนจีน ให้ได้จีน
เรียนจีน ให้ได้จีน

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจเล่าเรื่องราวประสบการณ์เรียนภาษาจีน เรียนต่อที่เมืองจีน ชวนเพื่อนๆ มาเรียนภาษาจีนนอกตำรา คำศัพท์ที่คนจีนใช้บ่อย และไวยากรณ์จีน
    - มอบเกร็ดจีนนอกตำรา นำเสนอในรูปแบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส