ทวีศักดิ์ โอภาสวรรัตน์ cover photo
ทวีศักดิ์ โอภาสวรรัตน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส

ทวีศักดิ์ โอภาสวรรัตน์
เจ้าของผลงานหนังสือขายดี “The Email Book”, “The Resume Book” และ “Thenglish”

  ประวัติโดยย่อ
  - M.Eng. Rensselaer (EE), วศ.บ. จุฬาฯ (ไฟฟ้า)
  - เจ้าของผลงานหนังสือขายดี “The Email Book”, “The Resume Book” และ “Thenglish”
  - จบปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานสาย IT ที่ USA ร่วม 7 ปี (Cisco Systems, American Internet) และมีประสบการณ์ทำงานในบริษัท IT ชั้นนำอีกหลายแห่งในไทย ร่วม 15+ ปี
  - เป็นวิทยากรรับเชิญอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, การเขียน Resume/CV, เตรียมสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้ นศ.ที่ ธรรมศาสตร์, สจล., เกษตรศาสตร์, แม่โจ้
  - สอนคอร์ส Test Preps ต่างๆ เช่น Writing, IGCSE, IELTS, TOEFL, TU-GET ตามสถาบันติวหลายแห่ง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส