พลวัชร รังคะภูติ (ครูเทอร์โบ) cover photo
พลวัชร รังคะภูติ (ครูเทอร์โบ)
พลวัชร รังคะภูติ (ครูเทอร์โบ)
ครูสอนดนตรีเพื่อพัฒนาการเด็กทั่วไป และเด็กพิเศษ

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษา BFA Music Performance (Composition), ABAC
    - จบการศึกษา PgCert in Psychology of Music, University of Sheffield, UK
    - ครูสอนดนตรีเพื่อพัฒนาการเด็ก และดนตรีบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส