ณฤดี คริสธานินทร์ cover photo
ณฤดี คริสธานินทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

201 รีวิว

1 คอร์ส

ณฤดี คริสธานินทร์
Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International
    - มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม
    - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Intergrated Marketing Communications จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

201 รีวิว

1 คอร์ส