ประพาฬ เหลืองพูนลาภ cover photo
ประพาฬ เหลืองพูนลาภ
ประพาฬ เหลืองพูนลาภ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 17 ปีในบริษัทชั้นนำด้านประกันชีวิต รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรก ๆ ในการสอน Docker & Kubernetes Platform มากกว่า 6 ปี
จากประสบการณ์ในการทำงานสายไอทีมายาวนานทั้งในฝั่งของระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานทำให้ผู้สอนติดนิสัยในการอยากเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆด้านไอทีอยู่เสมอ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบงานปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มจากการศึกษาและนำมาใช้งานจริงก่อน เพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียและปัญหาที่พบในการใช้งาน ก่อนจะเรียบเรียงเป็นคอร์สอบรมพร้อมการสาธิตที่ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนสภาพการทำงานจริงให้มากที่สุด

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ติดตั้งและใช้งาน Docker & Kubernetes Platform และใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
    - เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Docker, Kubernetes, Automation, JMeter, Terraform, etc. ให้แก่บริษัทฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจมากกว่า 6 ปี
    - เป็น Speaker ให้แก่งาน Open Community (Code Mania, DevMountain1-2, DevOps BKK, Huawei Connect, etc.) เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้แก่บุคลากรไอทีไทย และเพื่อเป็นการต่อยอด Community สู่ระดับสากล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส