เนติธร คนคม (บอล คลินิกArtist) cover photo
เนติธร คนคม (บอล คลินิกArtist)
เนติธร คนคม (บอล คลินิกArtist)
เจ้าของเพจคลินิกArtist ศิลปะแห่งจิตใจ ที่จะแบ่งปันทักษะการวาดรูป ประสบการณ์ และเเนวคิดที่จะทำให้ผู้คนดีขึ้น
เป็นเจ้าของเพจคลินิกArtist (ศิลปะแห่งจิตใจ) ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ4ปีเเล้ว มีประสบการณ์ในการสอนทั้งคอร์สสด คอร์สออนไลน์ และworkshop อีกทั้งยังไปเดินทางไปสอนเด็กๆตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นเเรงบันดาลใจและส่งเสริม ความสามารถของเด็กๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์วาดภาพมากกว่า10ปี
    - เจ้าของเพจ "คลินิกArtist ศิลปะแห่งจิตใจ" ก่อตั้งมาแล้ว4ปี ที่จะแบ่งปันทักษะการวาดรูป ประสบการณ์ และเเนวคิดที่จะทำให้ผู้คนดีขึ้น
    - ออกจัด workshop ไปในจังหวัดต่างๆ
    - อาสาพาสอนไปตามโรงเรียนในต่างจังหวัด

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส