เนติธร คนคม (บอล คลินิกArtist) cover photo
เนติธร คนคม (บอล คลินิกArtist)
เนติธร คนคม (บอล คลินิกArtist)
เจ้าของเพจคลินิกArtist ศิลปะแห่งจิตใจ ที่จะแบ่งปันทักษะการวาดรูป ประสบการณ์ และเเนวคิดที่จะทำให้ผู้คนดีขึ้น

  เป็นเจ้าของเพจคลินิกArtist (ศิลปะแห่งจิตใจ)
  ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ4ปีเเล้ว มีประสบการณ์ในการสอนทั้งคอร์สสด คอร์สออนไลน์ และworkshop
  อีกทั้งยังไปเดินทางไปสอนเด็กๆตามสถานที่ต่างๆ
  เพื่อเป็นเเรงบันดาลใจและส่งเสริม ความสามารถของเด็กๆ


  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์วาดภาพมากกว่า10ปี
  - เจ้าของเพจ "คลินิกArtist ศิลปะแห่งจิตใจ" ก่อตั้งมาแล้ว4ปี ที่จะแบ่งปันทักษะการวาดรูป ประสบการณ์ และเเนวคิดที่จะทำให้ผู้คนดีขึ้น
  - ออกจัด workshop ไปในจังหวัดต่างๆ
  - อาสาพาสอนไปตามโรงเรียนในต่างจังหวัด

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส