พริษฐ์ชยาดา พิริยะเมธา (แพท) cover photo
พริษฐ์ชยาดา พิริยะเมธา (แพท)
พริษฐ์ชยาดา พิริยะเมธา (แพท)
บล็อกเกอร์สายเที่ยวชื่อดัง ที่เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก

    ประวัติโดยย่อ
    - บล็อกเกอร์สายเที่ยวชื่อดัง เจ้าของแฟนเพจ "Forever on vacation"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส