ทนง คมภาสกร cover photo
ทนง คมภาสกร
ทนง คมภาสกร
ผู้ก่อตั้งสถาบัน Inside out Academy
Certified Trainer and Consultant NLP University, USA Certified NLP Master Practitioner, Singapore ผู้ก่อตั้งสถาบัน Inside out Academy ผู้ร่วมก่อตั้ง Coaching Club (Life University) ผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยากีฬา e-sport แชมป์โลก 2 สมัย และแชมป์ประเทศไทย 2 สมัย ให้กับทีม Buriram United E-sport (AIC- World Champion) Talon E-sport (AWC- World Champion) + (ROV Pro-league Thailand Champion), Bazzar Gaming (ROV Pro-league Thailand Champion)

  ประวัติโดยย่อ
  - Certified Trainer and Consultant NLP University, USA
  - Certified NLP Master Practitioner, Singapore
  - ผู้ก่อตั้งสถาบัน Inside out Academy
  - ผู้ร่วมก่อตั้ง Coaching Club (Life University)
  - ผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยากีฬา e-sport แชมป์โลก 2 สมัย และแชมป์ประเทศไทย 2 สมัย ให้กับทีม Buriram United E-sport (AIC- World Champion) Talon E-sport (AWC- World Champion) + (ROV Pro-league Thailand Champion), Bazzar Gaming (ROV Pro-league Thailand Champion)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส